ИМПЛАНТИ - ВЪВЕДЕНИЕ
03-08-2006
Имплант - това е изкуствен "корен", изработен от титан, толерантен към костта, устойчив към фактора време.
Текущ ценоразпис
14-01-2008
Ценоразпис на продуктите и услугите на зъботехническа лаборатория " ДЕНТ ОМЕГА " , валиден от 01.02.2008 г.
Защитна зъбна шина ( ПРОТЕКТОР )
17-12-2007
Защитната зъбна шина е конструкция изработена от силикон , която се ползва както при атлетични и спортни дейности , така и при игра . Целта и е да защити зъбите от травма.